Home . Reading . Teknologi dron kian popular dalam kalangan pesawah Kelantan

20 Jul 2017

Teknologi dron kian popular dalam kalangan pesawah Kelantan

Penggunaan teknologi dron bagi melancarkan kerja semburan racun dan baja cecair di sawah padi, kini semakin popular di Kelantan sekali gus menggalakkan golongan muda menceburkan diri dalam bidang pertanian dan usahawan.